norabet

Vietnam 2nd Division free football predictions, daily soccer tips 1X2Vietnam 2nd Division
DateFOOTBALL MATCHESPREDICTIONPREDICTIONAVER.
ODDS
AVERAGE ODDSFT scoreFT RESULTS
HOME team - AWAY team1X21X2TipsTIPS1X21X2
2021 Vietnam 2nd Division
2021 - Vietnam 2nd Division

Tien Giang - Vinh Long
1: 53%
X: 16%
2: 31%
53%16%31%1211: 3.00
X: 3.75
2: 1.88
3.003.751.881:0

Lam Dong - Kon Tum
1: 35%
X: 17%
2: 48%
35%17%48%1211: 1.70
X: 3.40
2: 4.00
1.703.404.004:1
2020 Vietnam 2nd Division
2020 - Vietnam 2nd Division

Gia Dinh - Phu Dong FC
1: 37%
X: 14%
2: 49%
37%14%49%1211: 1.60
X: 4.20
2: 3.70
1.604.203.702:3

Phu Tho FC - Cong An Nhan Dan
1: 16%
X: 13%
2: 71%
16%13%71%21: 11.00
X: 4.75
2: 1.20
11.004.751.200:0

Tuan Tu Phu Tho - Lam Dong
1: 77%
X: 11%
2: 12%
77%11%12%11: 1.35
X: 5.30
2: 4.90
1.355.304.901:1

Trieu Minh - Binh Thuan FC
1: 79%
X: 14%
2: 7%
79%14%7%11: 1.30
X: 4.20
2: 8.00
1.304.208.004:2

Nam Dinh FC II - Kon Tum
1: 77%
X: 15%
2: 9%
77%15%9%11: 1.35
X: 4.00
2: 6.95
1.354.006.950:0

Ho Chi Minh City II - Dong Nai
1: 61%
X: 15%
2: 23%
61%15%23%111: 1.32
X: 3.85
2: 8.50
1.323.858.501:0

Gia Dinh - Tien Giang
1: 50%
X: 10%
2: 40%
50%10%40%1211: 1.17
X: 6.00
2: 9.00
1.176.009.004:0

Cong An Nhan Dan - Vinh Long
1: 49%
X: 12%
2: 39%
49%12%39%1211: 1.20
X: 5.00
2: 9.50
1.205.009.506:2

Tuan Tu Phu Tho - Nam Dinh FC II
1: 45%
X: 47%
2: 8%
45%47%8%1X11: 1.30
X: 4.40
2: 7.25
1.304.407.251:0

Trieu Minh - Ho Chi Minh City II
1: 64%
X: 18%
2: 18%
64%18%18%111: 1.90
X: 3.30
2: 3.30
1.903.303.302:2

Tien Giang - Vinh Long
1: 54%
X: 19%
2: 27%
54%19%27%1221: 2.80
X: 3.20
2: 2.15
2.803.202.151:2

Phu Dong FC - Phu Tho FC
1: 64%
X: 19%
2: 16%
64%19%16%111: 1.90
X: 3.00
2: 3.65
1.903.003.650:0

Gia Dinh - Cong An Nhan Dan
1: 64%
X: 19%
2: 17%
64%19%17%111: 1.90
X: 3.20
2: 3.40
1.903.203.402:1

Nam Dinh FC II - Phu Dong FC
1: 40%
X: 14%
2: 47%
40%14%47%1211: 9.00
X: 4.30
2: 1.27
9.004.301.270:1

Dong Nai - Ho Chi Minh City II
1: 75%
X: 13%
2: 11%
75%13%11%11: 1.40
X: 4.40
2: 5.25
1.404.405.251:2

Kon Tum - Nam Dinh FC II
1: 32%
X: 50%
2: 19%
32%50%19%1X11: 1.85
X: 3.60
2: 3.20
1.853.603.203:0

Da Nang II - PVF Vietnam
1: 29%
X: 51%
2: 20%
29%51%20%1X11: 2.05
X: 3.25
2: 2.95
2.053.252.951:1

Tien Giang - Gia Dinh
1: 28%
X: 28%
2: 44%
28%28%44%X21: 3.40
X: 3.50
2: 1.80
3.403.501.802:3

Vinh Long - Cong An Nhan Dan
1: 29%
X: 17%
2: 21%
29%17%21%1: 2.05
X: 3.40
2: 2.85
2.053.402.850:2

Kon Tum - Tuan Tu Phu Tho
1: 27%
X: 15%
2: 57%
27%15%57%231: 5.60
X: 3.80
2: 1.45
5.603.801.450:3

Da Nang II - Phu Dong FC
1: 23%
X: 35%
2: 42%
23%35%42%X21: 2.55
X: 3.25
2: 2.30
2.553.252.301:1

Lam Dong - Nam Dinh FC II
1: 67%
X: 16%
2: 17%
67%16%17%11: 1.43
X: 3.65
2: 6.30
1.433.656.303:1

Da Nang II - Tuan Tu Phu Tho
1: 29%
X: 16%
2: 55%
29%16%55%211: 2.06
X: 3.70
2: 2.65
2.063.702.652:0

Ho Chi Minh City 2 - Binh Thuan
1: 43%
X: 11%
2: 47%
43%11%47%1211: 6.50
X: 5.60
2: 1.25
6.505.601.251:2

Cong Anh Nhan Dan - Tien Giang
1: 42%
X: 12%
2: 45%
42%12%45%121: 1.40
X: 4.80
2: 4.80
1.404.804.803:1

Dong Nai - Cong An Nhan Dan
1: 47%
X: 16%
2: 37%
47%16%37%1221: 4.20
X: 3.70
2: 1.60
4.203.701.600:4

Da Nang II - Nam Dinh FC II
1: 36%
X: 17%
2: 47%
36%17%47%1211: 1.65
X: 3.50
2: 4.20
1.653.504.201:1

Trieu Minh - Tien Giang
1: 51%
X: 18%
2: 31%
51%18%31%1211: 3.30
X: 3.30
2: 1.90
3.303.301.901:1

Ho Chi Minh City 2 - Vinh Long
1: 7%
X: 9%
2: 83%
7%9%83%21: 8.00
X: 6.50
2: 1.17
8.006.501.170:5

Binh Thuan - Gia Dinh
1: 52%
X: 19%
2: 29%
52%19%29%1211: 3.15
X: 3.20
2: 2.00
3.153.202.001:0

PVF - Phu Dong FC
1: 47%
X: 16%
2: 37%
47%16%37%1211: 4.20
X: 3.70
2: 1.60
4.203.701.600:1

Kom Tum - Lam Dong
1: 35%
X: 18%
2: 47%
35%18%47%1211: 1.70
X: 3.30
2: 4.20
1.703.304.200:1

Trieu Minh - Cong An Nhan Dan
1: 8%
X: 11%
2: 81%
8%11%81%21: 7.50
X: 5.25
2: 1.22
7.505.251.220:5

Binh Thuan - Vinh Long
1: 25%
X: 19%
2: 56%
25%19%56%211: 2.30
X: 3.20
2: 2.60
2.303.202.600:0

Dong Nai - Binh Thuan
1: 47%
X: 35%
2: 17%
47%35%17%1X11: 1.90
X: 3.20
2: 3.40
1.903.203.402:3

Tuan Tu Phu Tho - Phu Dong FC
1: 40%
X: 35%
2: 25%
40%35%25%1X1: 2.55
X: 3.15
2: 2.40
2.553.152.404:1

Da Nang II - Kon Tum
1: 73%
X: 19%
2: 8%
73%19%8%11: 1.32
X: 4.20
2: 7.40
1.324.207.404:1

Tre TPHCM - Trieu Minh
1: 60%
X: 15%
2: 24%
60%15%24%121: 1.55
X: 3.90
2: 4.35
1.553.904.352:3

Nam Dinh FC II - PVF
1: 45%
X: 25%
2: 30%
45%25%30%121: 2.35
X: 3.15
2: 2.55
2.353.152.550:0

Vinh Long - Tien Giang
1: 59%
X: 22%
2: 19%
59%22%19%151: 2.00
X: 3.30
2: 3.05
2.003.303.053:1

Cong An Nhan Dan - Gia Dinh
1: 48%
X: 19%
2: 33%
48%19%33%1221: 2.25
X: 3.20
2: 2.65
2.253.202.651:1

PVF - Phu Tho FC
1: 60%
X: 16%
2: 24%
60%16%24%111: 2.20
X: 3.75
2: 2.45
2.203.752.450:1
2019 Vietnam 2nd Division
2019 - Vietnam 2nd Division

Ba Ria Vung Tau FC - Lam Dong
1: 70%
X: 15%
2: 15%
70%15%15%11: 1.60
X: 4.00
2: 3.90
1.604.003.903:1

Ha Noi FC II - Gia Dinh
1: 73%
X: 15%
2: 13%
73%15%13%11: 1.50
X: 4.10
2: 4.50
1.504.104.500:0

Vinh Long FC - Gia Dinh
1: 47%
X: 16%
2: 37%
47%16%37%1221: 4.20
X: 3.70
2: 1.60
4.203.701.602:2

SHB Da Nang II - Ha Noi TT II
1: 44%
X: 12%
2: 44%
44%12%44%121: 5.50
X: 5.00
2: 1.33
5.505.001.331:1

Ba Ria Vung Tau - Long An FC II
1: 89%
X: 7%
2: 4%
89%7%4%11: 1.05
X: 8.50
2: 16.00
1.058.5016.002:0

Vinh Long - Ba Ria Vung Tau
1: 35%
X: 22%
2: 43%
35%22%43%121: 4.70
X: 5.30
2: 1.37
4.705.301.372:3